Tuulimittaus ja analysointi

This is your tagline; a short sentence that captures theessence of your product or service.

Tuulimittaus

Tuulimittausten suunnittelu

Tuulimittausten suunnittelussa huomioidaan asiakkaan tarpeet, kansainväliset standardit sekä paikalliset olosuhteet. Lopputuloksena ovat luotettavat ja laadukkaat mittaukset, joilla tavoitetaan paras mahdollinen arvo asiakkaan hankkeelle.

Laitteistot (mittamastot, sodar, lidar)

Myymme ja vuokraamme tuulimittauslaitteistoja.

 

Teräsristikkomastot 20-160m, sisältäen lentoestevärityksen, perustukset, harukset, lentoestevalot, turvakiskon sekä kiipeilyesteen.

 

Toimitamme erilaisia puomeja mittamastoihin asiakkaan tarpeiden mukaan. Anturivalikoimamme kattavat markkinoiden parhaat ja arktisiin olosuhteisiin suunnitellut anemometrit, viirit, ultra sonic anturit, kosteus-, lämpötila- ja ilmanpaineanturit sekä sääasemat. Valmistajia ovat mm. Thies, Vaisala, NRG, Galltec sekä Ammonit. Tuulimittausmastoissa käytämme pääasiassa Ammonitin Meteo-40x sarjan dataloggereita.

 

Sodar laitteemme ovat AQSystemsin valmistamia AQ500 sodareita, jotka soveltuvat hyvin pohjoisiin sääoloihin. Sodarilla mittauskorkeus on 50-200m.

 

Lidar laitteemme ovat ZephIR:n valmistamia ZephIR 300 lidareita sekä Leospheren WindCube lidareita. Lidarit soveltuvat hyvin arktisiin olosuhteisiin. Lidarin mittauskorkeus on 10-200m.

Tuulimittausten auditointi

Oletko epävarma tuulimittauslaitteiston asennuksesta tai vaatiiko rahoittaja tuulimittauksen auditointia?

 

Tarkastamme mastomittausjärjestelmien, sodar ja lidar laitteistojen asennuksen tuulimittauskohteessa, laitteistoon liittyvän dokumentoinnin sekä analysoimme tuulimittausdatan. Auditoinnista koostetaan asiakkaalle kattava raportti, johon kirjataan havainnot sekä mahdolliset puutteet.

Lidar ZephIR 300

Sodar AQ500

Kalibrointi

Teetämme MEASNET mukaisia kalibrointeja tuulimittausantureille. Kalibrointi on suositeltavaa tehdä ennen mittausprojektin aloitusta ja projektin päätteeksi. Mikäli mittausprojekti kestää pitkään, suosittelemme antureiden kalibrointia kahden vuoden välein.

 

Sodar ja Lidar laitteistoja käytämme tarvittaessa kalibroitavana valmistajalla. Teemme Sodar ja Lidar laitteille myös vertailumittauksia mastoja vastaan.

Asennus, huolto ja ylläpito

Asennamme, huollamme ja puramme kaiken tyyppisiä tuulimittauslaitteistoja. Teemme tuulimittauslaitteistojen asennuksia avaimet käteen periaatteella. Jokainen työ dokumentoidaan ja tapahtumat rekisteröidään mittalaitelokiin.

 

Ylläpitopalveluumme kuuluu mittausdatan automaattinen kerääminen, mittalaiteseuranta sekä datan laadun tarkastelu.

Sähkönsyöttö

Myymme, vuokraamme ja huollamme siirrettäviä sähkönsyöttölaitteistoja tuulimittausjärjestelmien sähköistämiseksi kohteissa joissa sähköverkkoon liittyminen ei ole mahdollista.

 

Tyypillisesti sähkönsyöttö koostuu aurinkopaneeleista sekä dieselgeneraattorista, jossa on automaattinen ohjaus ja etävalvonta.

 

Laitteistot voidaan rakentaa umpitraileriin tai pieneen merikonttiin. Teholuokat 100W-2kW jatkuva nimellinen teho, jossa 12/24/48Vdc tai 230Vac syöttö. Kokonaisuus räätälöidään mittalaitteiston sähköntarpeen mukaan.

HAFMEX OY

Luoteisrinne 5, 02270, Espoo

+358 50 3000 831

  • Facebook Social Icon

© 2020 by HAFMEX OY. All rights reserved.