Ympäristöselvitykset

Melumallinnukset

Tuulivoimaloiden aiheuttama melutaso lähiympäristössä vaihtelee merkittävästi sääolosuhteista riippuen. Toteutamme mallinnuksen ISO 9613-2 standardin tai Nord2000 metodin sekä voimassa olevien Ympäristöministeriön ohjeistusten mukaisesti.

Varjostusvaikutus

Tuulivoimalat voivat aiheuttaa valon ja varjon vaihtelua lavan pyyhkäistessä auringon editse. Varjostusvyöhyke arvioidaan lähiympäristöön sekä erikseen kullekin tarkasteltavalle kohteelle. Tuloksena saadaan varjostusvyöhykkeet karttapohjalla sekä asuntokohtaiset varjostusaikakalenterit.

Näkyvyysaluetarkastelu

Tuulivoimalat ovat korkeita rakennelmia ja näkyvät siten kauas. Toisaalta Suomi on hyvin metsäinen maa ja maanpinnan korkeus on monin paikoin vaihtelevaa, jolloin isotkin tuulivoimalat voivat jäädä katveeseen. Näkymäalueanalyysin avulla voidaan esittää alueet missä tuulivoimalat ovat nähtävissä.

Kuvasovitteet

Kuvasovitteiden avulla voidaan havainnollistaa miltä voimalat näyttävät maisemassa. Tuulipuistokohde kuvataan eri suunnista ja etäisyyksiltä. Kuviin sijoitetaan suunnitellut tuulivoimalat.

HAFMEX OY

Luoteisrinne 5, 02270, Espoo

+358 50 3000 831

  • Facebook Social Icon

© 2020 by HAFMEX OY. All rights reserved.